Hay-NS Yazılım

Yazılım Teknoloji => ANDROİD KOD BANKASI => Konuyu başlatan: turkoder üzerinde Ocak 17, 2013, 06:40:14 ÖÖKonu Başlığı: java string sınıfının bazı metodları ve kullanımları
Gönderen: turkoder üzerinde Ocak 17, 2013, 06:40:14 ÖÖ
String sınıfı java.lang kütüphanelerinde bulunan ve metinlerle ilgili her türlü işlemin yapıldığı sınıftır.
String ile çok kullanılan bir kaç metodu da sizlerle paylaşmak istiyorum:

 
String()
Boş bir String oluşturur.
 
String(String s)
İçinde ‘s’ String’ini barındıran bir String oluşturur.
 
String(char a[])
İçinde ‘karakter’ dizisi barındıran bir String oluşturur.

Int
length()
String’in uzunluğunu integer olarak verir.

char
charAt(int index)
Belirtilen pozisyondaki karakteri bulur.

int
compareTo(String s)
Mevcut String’i  s stringi ile alfabetik olarak kıyaslar.

boolean
equals(Object obj)
String, nesneye eşit midir kıyaslaması yapar.

String
toLowerCase()
Bütün büyük harfleri küçük harfe dönüştürür.

String
toUpperCase()
Bütün küçük harfleri büyük harfe dönüştürür.

String
trim()
Stringin başı ve sonundaki bulunan bütün ‘boşluk’ karakterlerini siler.
 
2-) String karsılaştırması:
--------------------------------------:
Java’da String’leri karsilastirmak için equals() metodu kullanilir.
== bu da kullanılabilir.
Örnek:
kelime1.equals(kelime2);
if(kelime1==kelime2) gibi.


Diyelim ki iki String’i alfabetik olarak karsılaştıracağız; o zaman compareTo () metodunu kullanabiliriz;
Örnek: kelime1.compareTo(kelime1);

3-) Sayıları String’e çevirmek:
----------------------------------------------:
Bir sayıyı String’e çevirmenin en kolay yolu “bağlamak” (concatenation)tir.
Sayının önüne bos bir String koyarız; sayı String’e dönüşür kendiliğinden.
Örnek: String s1 = “ “ + 1071;
 
Java’da bir sayıyı String’e çevirmenin başka bir yolu ise yine bir metot iledir:
valueOf()
Örnek:
double pi = 3.1415926;
String cevir= String.valueOf(pi);
 
Bu şekilde bir double olan pi değişkenini String’e çevirip "cevir" değişkenine atadık.

ÖRNEK :
Kod:
public class stingim{
 
public static void main(String[] args) {
String Ad,soyad,keluzun,isim1;
Ad="Adnan";
soyad="Yıldız";
keluzun=Ad+" "+soyad;
String isim2 = new String ("Adnan Yaldız");// yeni isim türettik
System.out.println("Adı Soyadı : " +Ad+ " "+soyad);
System.out.println("Kelime uzunluğu :"+keluzun.length());
if(isim2==keluzun){
            System.out.println("Birinci isim = ikinci isim");   
}else{
System.out.println("İsimler biribirini tutmuyor");
}

}

}
Çıktısı:
Adı Soyadı : Adnan Yıldız
Kelime uzunluğu :12
İsimler biribirini tutmuyor

ALINTILAR :
-------------------------------:
Java’da bir stringin ilk karakterinin konumu 0 (sıfır)’dır.

.length()
.toLowerCase()
.toUpperCase()
.substring(başlangıç)
.substring(başlangıç, son)
.indexOf(dizgi)
.trim()
.charAt(konum) metodları kullanımı örneği
Alıntı
package stringıslemleri;
import java.util.*;

public class StringIslemleri {
   
    public static void main(String[] args) {
        String Isim, baslik, altBaslik;
        int nerede;
        Scanner klavye=new Scanner(System.in);
       
        System.out.print("Stringi gir : ");
        Isim=klavye.nextLine();
        System.out.println("Boşluklar dahil karakter sayısı : " + Isim.length());
       
        System.out.println(Isim.toLowerCase()); //bütün harfler küçük harf olur
        System.out.println(Isim.toUpperCase()); //bütün harfler büyük harf olur
       
        baslik="   MKU ISKENDERUN";
        System.out.println(baslik);
        System.out.println(baslik.trim()); //baştaki ve sondaki boşluklar kalkar
        altBaslik=baslik.substring(7); //7. konumdaki karakteri almaz, sonrasını alır
        System.out.println(altBaslik);
        altBaslik=baslik.substring(7,10); //7. konumdaki karakteri almaz, 8 9 ve 10. alır
        System.out.println(altBaslik);
        char yer=baslik.charAt(5);
        System.out.println("5. konumdaki karakter : " + yer);
        nerede=baslik.indexOf("I");
        System.out.println("I karakteri şu konumda : " + nerede);
               
    }
}

Çıktı:
Stringi gir : Mku Hatay —–>girilen değer ‘Mku Hatay’ olsun
Boşluklar dahil karakter sayısı : 9
mku hatay
MKU HATAY
MKU ISKENDERUN
MKU ISKENDERUN
ISKENDERUN
ISK
5. konumdaki karakter : U
I karakteri şu konumda : 7
Alıntı linki : http://blogsahin.com/2011/07/java-string-sinifinin-bazi-metodlari-ve-kullanimlari/ (http://blogsahin.com/2011/07/java-string-sinifinin-bazi-metodlari-ve-kullanimlari/)

Faydalınanlar :
http://www.yazilimmutfagi.com/10252/windows/java/java-string-sinifi.aspx (http://www.yazilimmutfagi.com/10252/windows/java/java-string-sinifi.aspx)